Geri dönüşüm, tekrar değerlendirilme olasılığı bulunan atıkların birtakım işlemlerden geçirilmesiyle beraber tekrar üretim sürecine dahil edilmesidir. Bu konuda geri dönüşüm firmaları kapsamlı bir şekilde çalışmalarına devam ederek aynı zamanda ekonomiye de katkıda bulunmaktadır. Geri dönüşüm sürecinin asıl amacı, kaynakların tükenmesini önlemektir. Aynı zamanda atık çöp miktarının azalmasını sağlamaktır. Pil, motor yağları, alüminyum, kağıt, cam ve plastik gibi ürünler bu aşamada geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirilir.

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Geri dönüşüm İzmir firmaları bu konuda her zaman kaliteli çözümler sunar. 4 farklı aşamada gerçekleştirilen geri dönüşüm süreci;

 • Kaynakta ayrı toplanma
 • Sınıflama
 • Değerlendirme
 • Ürünü ekonomiye kazandırma şeklinde tamamlanır.

Kaynakta ayrı toplanma sürecinde değerlendirilebilir atıklar, bulundukları yerde çöplerden ayrılarak biriktirilir. Sınıflamada ise kaynağında ayrı toplanan kağıt, plastik, metal, cam ya da plastik gibi sınıflandırmalar yapılır. Daha sonra değerlendirme aşamasına geçen atıkları bu aşamada kimyasal ve fiziksel değişimler geçirdikten sonra yeni bir malzeme gibi ekonomiye kazandırılır. Geri dönüşümün son aşamasında, geri dönüştürülen ürün artık yeni bir malzeme olarak kullanıma aktif hale getirilir.

Geri Dönüşebilen Maddeler Nelerdir?

Kimyasal atıklar başta olmak üzere geri dönüşebilen maddeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Beton
 • Demir
 • Kağıt
 • Tekstil ürünleri
 • Cam
 • Kimyasal atıklar
 • Demir
 • Metal
 • Ahşap ürünler
 • Akümülatörler
 • Motor yağları
 • Elektronik atıklar
 • Plastik
 • Piller

Geri Dönüşüm Metotları

Her madde için geri dönüşüm firmaları İzmir farklı bir yol izler. Örnek olarak betonların geri dönüşüme kazandırılması kapsamında parçalar yıkım alanlarında özenle toplanır. Daha sonra kırma makinelerinin yer aldığı alana getirilir. Parçalar kırıldıktan sonra çakıl taşı ya da kuru harç olarak kullanılabilir.

Günümüzde çokça tercih edilen bir diğer geri dönüşüm ürünü kağıttır. Öncelikle su içinde liflerine ayrılan kağıtlar daha sonra mürekkebinden ayrılması amacıyla sodyum karbonata bırakılır. Geri dönüşüm süreci tamamlanan lifler ardından kağıt üretiminde tekrar kullanılabilir. Fakat kağıtlar sürekli olarak geri kazandırılamaz.

Alüminyum da geri dönüşüm sürecinde çokça kullanılmaktadır. Küçük parçalara ayrılan alüminyum daha sonra ocaklarda eritilir ve dökme alüminyum oluşturularak tekrar kullanılabilir hale getirilir.

Diğer

Hurda ve metal geri dönüşüm hizmetleri konusunda uzun yıllardır hizmet veren Parola Enerji, sektördeki tüm yenilikleri takip ederek çalışmalarına devam etmektedir. Atık nakliyesi başta olmak üzere pek çok alanda hizmet sunan firmamız, hurda geri dönüşüm faaliyetlerini başarılı bir şekilde tamamlamaktadır. Metal işleme lisansıyla hurda dönüşümü sağlarken tesise getirilerek işlenmeye başlanan bu atıkların daha sonra birçok işlemden geçerek ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Metal Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm süreci her geçen gün önem kazanmaktadır. Çünkü artan nüfus ve sürekli gelişen teknolojiler, doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda hurda ve metal geri dönüşüm hizmetleri sunarken, tekrardan kullanılabilen ürünleri ekonomiye katkı olarak geri kazandırıyoruz. Geri dönüşüm hizmetlerimiz sayesinde ayrıca enerji tasarrufu da sağlanmaktadır. Bu sayede yer altı zenginlikleri daha fazla korunmuş olur.

Metal geri dönüşüm sürecinde işleme alınan hurdalar;

 • Bakır hurdası
 • Demir hurdası
 • Alüminyum hurda
 • Motor hurda
 • Kurşun hurda
 • Krom hurda şeklindedir.

Hurda Metal Nitelikli Atıklar Nasıl Toplanır?

Firma olarak sunduğumuz hurda ve metal geri dönüşüm hizmetlerinde ilk olarak sözleşme yapılmaktadır. Tesisimize uygun olan konteynerler bırakıldıktan sonra vinçli araçlar ile yükleme süreci başlar. Söz konusu atıklar düzenli olarak alındıktan sonra tesisimize getirilir. Yine bu aşamada ömrünü tamamlamış olan sanayi tesislerinin de söküm ihaleleri yapılmakta ve sökümlerden çıkarılan atıklar da tesise getirilir.

Hurda geri dönüşüm sürecine dahil olan atıklar şu şekilde kategorize edilir;

 • İnşaat atıkları
 • Ömrünü tamamlamış olan metal malzemeler
 • Piyasaya sürülmemiş olan hatalı ürünler ve imalat atıkları
 • Sanayi tesislerinin imalat kalıntı ve döküntüleri
 • Ömrünü tamamlayan tesislerden çıkma metal atıkları

Metal ve hurda geri dönüşüm aşamasında Parola Enerji tesisimizde tüm bu hurdaların pres, kesim ve paketleme işlemleri yapılır. Daha sonra eritilmeye hazır hale getirilen hurdalar, eritme fabrikalarında çevreye tekrar kazandırılır. Haliyle ülke ekonomisine de bu sayede katkıda bulunulur. Parola Enerji olarak ayrıca tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanım, atık yönetimi ve ürün imhası ve kontamine atık geri kazanımı konusunda başarılı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.