Tehlikeli Atıkların Kontrolü Nasıl Sağlanır?

Aşındırıcı, yanıcı, kimyasal olarak kararsız veya aşırı miktarda toksin içeren herhangi bir atık madde, tehlikeli atık olarak adlandırılır. Sıradan atıklarda olduğu gibi bu tip atıklar, diğer çöpler ile aynı ortamda muhafaza edilirse insan, hayvan ya da doğa için tehlike arz eder. Bu amaçla, yapılacak işlemlerin etkili olarak belirlenmesi için tehlikeli atık yönetimi önemlidir. Tehlikeli atık…

Read more

Atık Yönetim Planı Nedir?

Atık yönetimi basitçe fabrika ya da haneler için çöp ve diğer atık ürünlerin toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesidir. Atık yönetiminde katı atıklar arıtılır ve çöp kutusuna ait olmayan maddelerin geri dönüşümü için farklı yöntemler uygulanır. Bu prosedürün zamanında doğru ve etkili şekilde yapılabilmesi için atıkların nasıl yönetileceğinin belirlenmesine atık yönetimi planı denir. Atıkların…

Read more

Tıbbi Atıklar Nasıl Kontrol Edilir?

Hastaneler, tıbbi atık üretiminde en önemli kurumlardır. Her hastanenin, bulunduğu yere göre atık üretimi ve nakli için kendi rutini vardır. Sağlık ve çevresel risklerden kaçınmak için hastane kaynaklı atıkların uygun şekilde kontrol edilmesi son derece önemlidir. Tıbbi atıkların yanlış taşınması ve depolanması, kan ve vücut sıvıları, kontamine tıbbi ekipman veya keskin aletler yoluyla patojenlerin yayılması…

Read more

Tehlikeli Atıklar Nelerdir?

Tehlikeli atıklar, insan ve hayvanlar başta olmak üzere canlıların sağlığını ya da doğa üzerinde zararlı etkiye sahip olabilen özelliklerdeki yakıcı, yanıcı, kanserojen, tahriş edici ve patlayıcı özelliklerde olabilecek maddelerdir. Genellikle endüstriyel üretim sürecinde tehlikeli atık haline gelen bu maddeler katı, sıvı ya da gaz formda olabilir. Tehlikeli atık türlerinden başlıcaları şunlardır: Kontamine olmuş maddeler Son…

Read more

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Geri dönüşüm; tekrar değerlendirilebilecek olan atıkların belirli aşamalardan geçerek tekrar kullanılmaya hazır hale getirilmesi sürecidir.  Çevreci yaklaşımların dünyada yayılmaya başlamasıyla birlikte birçok ülke politikalarına önem vermeye başlamıştır. Buna paralel olarak ülkemizde de bu endüstri büyük bir gelişme göstermiştir.  Ancak her maddenin dönüşümü mümkün değildir. Bu yüzden sivil toplum kuruluşları ve devletler geri dönüşebilen maddelerin kullanımına…

Read more

Atık Yağ Toplama

Kullanıma bağlı olarak çeşitli kimyasal ve diğer kirlerle karışarak doğal halini yitiren yağlara atık yağ diyoruz.  Atık yağlar kullanılamaz hale gelen yağlardır. Bu yüzden değerlendirilmediklerinde çevreye ciddi zarar verirler. Ülkemizde her yıl ortalama 2 milyon ton civarında bitkisel yağ tüketilir. Araştırmalar her yıl 350 bin ton bitkisel kaynaklı atık yağ ortaya çıkmaktadır. Yaşanan su kirliliğinin…

Read more